Aquest llibre té com a propòsit descriure en termes assequibles als no especialites les peculiaritats més notables del cerimonial editat, i insinuar el material d'estudi que hi poden trobar els especialistes.