Cristians de Girona

Any de publicació
1990
Número pàgines
96
ISBN
84-86377-69-2
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Les arrels

2- Dos bisbats

3- Sota tutela carolíngia

-- Bisbes de Girona

4- L'atractiu del monestir

5- Poble i parròquia

6- El tombant de l'any mil

7- Compassió caritativa

8- Frares i confraries

9- Devoció peregrinant

-- La pregària universal

10- Reforma tridentina

11- Jesuïtes i caputxins

12- Pietat barroca

13- Homes de la il·lustració

14- L'altar i el tron

15- Reorganització del segle XIX

16- Convivint amb els liberals

17- Empenta de les dones

-- Una comunitat autònoma

18- Davant la pobresa

19- L'apostolat de l'ensenyament

20- Catecisme i acció

21- La guerra civil

22- Restauració i franquisme

23- Acció Catòlica

24- El seminari de la postguerra

25- Resposta al canvi social

26- Tempteigs de posada al dia

27- La crisi postconciliar

28- La catedral

29- Gent de Déu

30- El clima de l'Esperit

-- Pràctica per regions

31- Comunicació i publicacions

32- Ensenyament: Col·legis de l'Església

33- Caritat i acció social

34- Educació en el lleure

35- Escoltisme

36- Dimensió mundial

37- Clerecia, govern i religiosos

38- Altres cristians

-- Glossari