El llibre verd del Bisbe de Girona (1362-1371)

Any de publicació
2012
Número pàgines
580
ISBN
978-84-96747-85-2
Preu
24 €

L'any 1362, pocs mesos abans de la seva mort, el bisbe de Girona Berenguer de Cruïlles va encarregar a Guillem Bernat de Perles, prevere de la seu, la confecció d'un inventari dels feus episcopals i dels delmes de tota la diòcesi. L'objectiu principal de l'empresa era conèixer de primera mà qui eren els titulars laics dels delmes i el valor aproximat d'aquestes rendes per tal d'exigir-los el pagament d'una taxa sempre que aquestes porcions dels delmes eren traspassades o venudes. D'aquesta manera, el Llibre verd dels feus, que no es va acabar de redactar fins al 1371, esdevé un magnífic retrat del significat del delme a les més de quatre-centes parròquies gironines a la segona meitat del segle XIV. A la vegada, l'edició integral del llibre, juntament amb els índexs toponímic i antroponímic, són una eina essencial per aproximar-se a la geografia i a la societat del bisbat de Girona a la baixa edat mitjana.