-Introducció

-Cronologia

-Les activitats econòmiques

-Els conflictes; jueus i cristians

-Els oficis

-Les muralles

-Els molins

-Les grans famílies burgeses

-Els ponts

-El testament d'Arnau d'Escala

-Els hospitals i la Pia Almoina

-Notaris i juristes

-La ciutat vella

-Bonastruc de Porta

-La Seu de Girona. La Institució

-Els bisbes de Girona

-La col·legiata de Sant Feliu

-El burg de Sant Feliu

-Els banys "àrabs"

-El burg de Sant Pere de Galligants

-Santa Eulàlia Sacosta i el camí de França

-El creixement de l'Areny

-La casa dels Sitjar

-El mur de l'Areny

-Les voltes de la Merceria

-El nou mercat de l'Areny

-El carrer de les Fàbregues-Ballesteries

-Els noms dels carrers

-Mansions i cases

-El Mercadal

-El call jueu

-Els establiments urbans

-L'emfiteusi urbana

-Una casa jueva

-El convent de Sant Francesc

-El convent de Sant Domènec

-Els castells

-Els dominis alodials

-Les cartes reials

-El govern de la ciutat

-Els voltants de la ciutat

-La invasió francesa de 1285

-El setge de 1285

-Vocabulari

-Bibliografia