Girona romana. De la fundació a la fi del món antic

Any de publicació
1987
Número pàgines
95
ISBN
84-505-5303-2

-Situació

-Cronologia

-Llegendes i hipòtesis

-Muralles del segle I a.C.

-Excavacions arqueològiques

-Els qui ens han fet possible el coneixement

-Arribada dels romans a Empúries

-El gran canvi

-Un penya-segat sobre l'Onyar

-El camí d'Heracles

-La fundació de la ciutat

-Gneu Pompeu Magne

-En terra dels indigets

-La Girona més antiga

-Els primers habitants

-La citació de Plini el Vell

-L'estatus de la ciutat

-Civitas, urbs i ager

-El govern del municipi

-Una carrera política municipal

-El fòrum

-Dos gironins del s. I

-La Via Augusta

-Tres mil·liaris

-Només tres inscripcions

-Mostres d'escultura local

-Els límits de Gerunda

-Les vil·les suburbanes

-Els mosaics de Bell-lloc

-El món dels morts

-El cementiri de Sant Feliu

-El primer assalt dels bàrbars

-Um miler d'habitants a la "parva Gerunda"

-La torre Gironella

-La nova muralla del s. III

-Les portes

-Els cristians

-Els sarcòfags de Sant Feliu

-Seu episcopal

-El cementiri del Mercadal

-El segle IV

-La fi de l'Imperi Romà

-Una història inacabada

-Vocabulari

-Bibliografia

-Agraïments i procedència de les fotografies