Girona, 1833-1874. Una ciutat en transformació

Any de publicació
2015
Número pàgines
105
ISBN
978-84-15808-28-2
Preu
12 €

-Situació

-Cronologia

-El terme municipal

-Sant Ponç de Fontajau, Taialà i Domeny

-Campdorà i Palau-sacosta

-La vall de Sant Daniel, Vila-roja i Montjuïc

-Santa Eugènia de Ter

-La ciutat de Girona

-El creixement demogràfic gironí, 1787-1897

-La distribució del creixement per barris

-Una etapa d'expansió

-La Revolució Liberal. La regència de Maria Cristina (1833-1840)

-Contra facciosos i anarquistes

-La Revolució Liberal. La regència d'Espartero (1840-1843)

-Sindicalisme i indústria a la dècada de 1840

-El darrer setge de Girona (1843)

-Un llarg període conservador (1844-1868)

-De La Gloriosa a la República (1868-1874)

-L'Ajuntament

-Capital de província

-El jefe político o governador civil

-La Diputació

-Gironins a Madrid

-Plaça forta

-Les forces de l'ordre i el desordre conservadors

-L'Església

-La desamortització

-Desamortització i transformació urbanística

-El neoclassicisme, un estil per a una ciutat

-Els grups socials i professionals

-Fàbriques i treballadors

-Del paper manual al paper continu

-Les turbines Planas

-Pobres, orfes i dements

-El món dels oficis

-Propietaris, arrendaments i jornalers

-Activisme obrer i sindicalisme

-Una cruïlla de camins

-Educació i alfabetització

-El segon ensenyament i els estudis universitaris

-Les altres infraestructures de la cultura

-Diglòssia i Renaixença

-La reescriptura de la història

-La celebració de la nació

-Conclusions. La ruptura de la societat tradicional

-Conclusions. L'esforç per esdevenir província

-Fonts i bibliografia