-Situació

-Cronologia comparada

-Entre dos mons

-Abans de l'any 1000

-Els palaus comtal i episcopal

-La catedral romànica

-Les escales de la Seu

-La relació camp-ciutat

-La revolta feudal

-La violència feudal

-Els castells de Girona

-El comtat de Girona

-El castell de Gironella

-Els molins i el rec Comtal

-La vall Bascona

-Ermessenda, comtessa de Girona

-Els fonaments de l'estat feudal

-Ramon Berenguer I

-La comtessa Almodis

-El Tapís de la Creació

-Les grans obres públiques

-La noblesa del Comtat

-Els vescomtes de Girona

-El "Cap d'Estopes"

-La successió del "Cap d'Estopes"

-El burg de Sant Feliu

-El bisbat de Girona

-Les propietats de l'Església

-L'Areny de l'Onyar

-La urbanització de l'Areny

-Cartografia de l'Areny

-La Concòrdia de l'Areny

-La comunitat jueva

-Concilis i Corts

-El Mercadal

-Donació a Ramon de Montcada

-Mercat i àrees d'influència

-El castellà de Gironella

-Pedret i Sant Pere

-El govern de la ciutat

-Estructura social

-Monedes i preus

-Girona i Catalunya

-Vocabulari

-Bibliografia