Girona medieval. L'etapa d'apogeu (1285-1360)

Any de publicació
1991
Número pàgines
104
ISBN
84-86812-25-9

-Situació

-Cronologia

-El setge de 1285

-La reconstrucció

-El creixement urbanístic

-Grans obres públiques

-El mercat immobiliari

-Carreteres, carrers i ponts

-La conjuntura econòmica

-La cistella de la compra

-Preus i salaris

-Fires i mercats

-La conjuntura política

-El comte-rei

-Els bisbes de Girona

-Els grans privilegis

-Les eleccions

-El poder a Girona

-L'administració

-La fiscalitat

-Les finances municipals

-El crèdit

-Jueus i canvistes

-Censals i violaris

-Els laics

-Els eclesiàstics

-Els jueus

-Sòcio-topografia de 1360

-La pesta de 1348

-La immigració

-El sector tèxtil

-El cuir

-El ram del metall

-Els juristes

-La sanitat

-Mercaders i traginers

-Comerç a llarga distància

-L'art i els seus oficis

-L'escola i l'aprenentatge

-Confraries i oficis

-Religiositat

-Els ordes mendicants

-Assistència i caritat

-Vocabulari

-Bibliografia