Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

*No obstant

Aquesta construcció, que significa ‘sense que sigui obstacle’, contraposa dos fets o dues accions, i ha d’anar acompanyada del mot això, ja sigui davant o darrere (no obstant això / això no obstant). El pronom això també pot substituir-se per l’expressió de la paraula que obsta.

  • No obstant, la Diputació podrà establir-hi pròrrogues.
  • No obstant això, la Diputació podrà establir-hi pròrrogues.
  • No obstant el que s’ha dit, la Diputació podrà establir-hi pròrrogues.
75
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088