Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

El verb ostentar

El verb ostentar significa ‘mostrar amb afectació’. Per tant, no l’hem de fer servir amb el sentit de tenir, exercir, ocupar, etcètera.

  • Ostenta la representació de l’entitat.
  • Exerceix la representació de l’entitat.

 

  • Ostenta el càrrec de vicepresidenta.
  • Ocupa el càrrec de vicepresidenta.
53
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088