5.2.4 Després de dos punts

Després de dos punts, generalment hi va minúscula.

Tipus d’interès: l’euríbor trimestral més un diferencial de [...].

En el temps de vigència de la Llei s'han produït canvis transcendents: en el camp tecnològic, s’ha generalitzat l’ús de la informàtica i de les autopistes de la informació.

  • Però si després dels dos punts hi ha una citació textual i té caràcter d’oració, es tanca entre cometes i s’escriu amb majúscula inicial.

Les Bases d’execució del pressupost estableixen el següent: «L’emissió de l’ordre de pagament l’efectuarà la Tresoreria de la Diputació».

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088