1 PRESENTACIÓ DE TEXTOS I ORIENTACIONS D’ESTIL

A la Diputació de Girona es redacten textos molt diversos, d’acord amb les competències específiques de les diferents àrees. Aquests textos sovint requereixen el domini de la terminologia específica d’àmbits de coneixement com ara el medi ambient, la construcció, l’economia, la societat de la informació, etc.; d’altres no pertanyen als àmbits esmentats, com per exemple els discursos institucionals, les notes de premsa, les convocatòries als mitjans de comunicació, els pròlegs de llibres, etc. Això no obstant, els textos més habituals amb què la Diputació es manifesta i es comunica amb la ciutadania i les altres administracions, o estableix acords amb altres institucions, són els documents administratius, els quals —juntament amb els protocol·laris, també d’ús general a l’Administració— es tracten amb detall a la segona part d’aquest Llibre d’estil.

La presentació acurada dels textos és un dels elements principals de la imatge externa d’una institució. Per aquest motiu és important que les persones que redacten tinguin en compte un conjunt de convencions, ja que això, a banda d’afavorir la identificació visual del document, també facilitarà la lectura de l’escrit i la comprensió ràpida del contingut.

Les recomanacions sobre aspectes convencionals i gràfics que es donen en aquesta primera part són d’aplicació general a tots els textos que es redacten a la Diputació de Girona, i no tan sols als que constitueixen la documentació administrativa i protocol·lària.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088