1.3 El sobre

Les mides dels sobres que s’utilitzen a la Diputació de Girona es fixen al Manual d’identitat visual. En tots els sobres que preveu el Manual cal tenir en compte dos aspectes molt importants: els espais i l’escriptura de l’adreça.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088