1.1 La lletra i la imatge institucional

La finalitat del Manual d’identitat visual de la Diputació de Girona és transmetre una imatge coherent, dinàmica, activa i unitària de la institució. Això s’aconsegueix mantenint la unitat en els aspectes formals i gràfics, i per això el Manual preveu una sèrie de normes gràfiques i de disseny, una de les quals estableix que s’ha d’utilitzar la tipografia Helvetica en totes les seves variants.

Per tant, la lletra pròpia de l’Administració de la Diputació de Girona, tant en els logotips com en els textos institucionals és l’Helvetica; un tipus de lletra funcional, simple, llegible i molt versàtil que s’adiu tant amb els textos més habituals —els administratius, els protocol·laris i les normes articulades— com amb la resta de textos —catàlegs, projectes tècnics, memòries, etc. En els casos en què no es disposi de la lletra Helvetica es recomana utilitzar l’Arial.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088