5.2.3 Dins de parèntesis

Si abans del parèntesi d’obertura hi ha punt (o qualsevol signe que equivalgui a punt), és a dir, si s’acaba una frase, el text que hi ha entre parèntesis comença amb majúscula i acaba amb punt (perquè és una frase independent de l’anterior). Després del parèntesi de tancament, la frase que comencem ha d’anar amb majúscula inicial.

Caldrà presentar el pressupost. (El compte justificatiu simplificat haurà de ser d’import igual o superior.) Posteriorment, si es considera convenient [...].

En canvi, si la frase no s’ha acabat abans del parèntesi d’obertura, es continua amb minúscula, tant a l’interior dels parèntesis com després (en cas que la frase continuï).

El condicionament del pont sobre la riera de Sant Eudald (terme municipal de Montagut-Oix) ha tingut un cost de [...] €.

Avui s’ha presentat el projecte de condicionament del pont sobre la riera de Sant Eudald (terme municipal de Montagut-Oix). El nou pont tindrà [...].

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088