5.2.1 A principi de text o de paràgraf

A principi de text o de paràgraf es comença amb majúscula. Aquest criteri ens explica per què escrivim majúscula inicial quan, per exemple, comencem el cos d’una carta o la part resolutiva d’un decret, encara que la salutació inicial o la forma fixa RESOLC (fórmula que es destaca tipogràficament amb majúscules) acabin amb coma, amb dos punts o sense cap signe de puntuació.

Senyora,
Em plau comunicar-vos que en la darrera sessió del Ple [...].

Benvolgut:
Us trametem, adjunta, una còpia de la resolució [...].

RESOLC
Primer. Aprovar la relació valorada de les obres de [...].
 

Les convencions pròpies del llenguatge administratiu i jurídic estableixen que, en certs documents concrets, els antecedents expressats en paràgrafs introduïts per expressions del tipus atès que o vist que comencen amb majúscula inicial, malgrat anar darrere d’un punt i coma o d’una coma.

Atès que l’article 49.1 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que l’Administració pot concedir una ampliació dels terminis establerts;

Atès que l’article 21.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona recull les mateixes condicions exposades en relació amb [...].

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088