Contractació registrada (2006-2018)
Contractes. Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:      Agrupat per:            
 Municipi/s:          Dades:         
Període Homes Dones Total
2018, Gener 10.878 9.259 20.137
2018, Febrer 10.101 8.278 18.379
2018, Març 12.935 11.137 24.072
2018, Abril 12.605 11.223 23.828
2018, Maig 14.353 12.629 26.982
2018, Juny 18.029 16.015 34.044
2018, Juliol 17.967 16.425 34.392
2018, Agost 12.241 10.087 22.328
2018, Setembre 12.595 10.993 23.588
2018, Octubre 13.767 12.589 26.356
2018, Novembre 11.186 9.707 20.893
2018, Desembre 8.560 7.867 16.427
  Font: Departament de Treball i Afers Socials