Contractes estrangers, per modalitat de contracte i sexe
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Període: 2018, Desembre
Tornar al menú
  Període:            Agrupat per:          
  Municipi/s:     Dades: 
modalitat de contracte Homes Dones Total
Indefinit 392 276 668
Temporal 2.226 1.588 3.814
TOTAL 2.618 1.864 4.482
  Font: Departament de Treball i Afers Socials