Contractació registrada (2006-2018)
ETT. Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:      Agrupat per:            
 Municipi/s:          Dades:         
Període Homes Dones Total
2018, Gener 3.048 1.868 4.916
2018, Febrer 2.621 1.559 4.180
2018, Març 3.052 1.846 4.898
2018, Abril 2.781 1.842 4.623
2018, Maig 2.781 1.900 4.681
2018, Juny 3.122 1.991 5.113
2018, Juliol 3.160 2.119 5.279
2018, Agost 2.948 1.997 4.945
2018, Setembre 2.985 1.915 4.900
2018, Octubre 3.602 2.453 6.055
2018, Novembre 3.380 2.185 5.565
2018, Desembre 2.479 1.627 4.106
  Font: Departament de Treball i Afers Socials