Contractació registrada (2006-2018)
Estrangers. Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:      Agrupat per:            
 Municipi/s:          Dades:         
Període Homes Dones Total
2018, Gener 3.215 1.909 5.124
2018, Febrer 3.157 1.802 4.959
2018, Març 3.985 2.883 6.868
2018, Abril 4.002 2.922 6.924
2018, Maig 4.525 3.265 7.790
2018, Juny 5.110 3.701 8.811
2018, Juliol 4.725 3.845 8.570
2018, Agost 3.887 2.604 6.491
2018, Setembre 4.045 2.570 6.615
2018, Octubre 4.212 2.955 7.167
2018, Novembre 3.627 2.327 5.954
2018, Desembre 2.618 1.864 4.482
  Font: Departament de Treball i Afers Socials