Contractació registrada (2006-2018)
ETT. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2017, Desembre 2018, Desembre Variació % 2017, Desembre % 2018, Desembre % Variació
Homes 2.826 2.479 -347 60,54% 60,38% -7,43%
Dones 1.842 1.627 -215 39,46% 39,62% -4,61%
TOTAL 4.668 4.106 -562 100,00% 100,00% -12,04%
  Font: Departament de Treball i Afers Socials