Contractes, per tipus de contracte i sexe
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Període: 2018, Desembre
Tornar al menú
  Període:            Agrupat per:          
  Municipi/s:     Dades: 
tipus de contracte Homes Dones Total
10 Ordinari temps indefinit 872 691 1.563
11 Foment de la contractació indefinida 12 15 27
12 Indefinit minusvàlids 7 4 11
40 Convertits en indefinits 529 409 938
50 Obra o servei 2.333 1.504 3.837
51 Eventuals circumstàncies producció 4.264 4.057 8.321
52 Interinitat 435 1.088 1.523
53 Temporals bonificats minusvàlids 11 5 16
54 Inserció 1 1 2
55 Relleu 15 26 41
56 Jubilació parcial 54 43 97
57 Substitució jubilació 64 anys 0 0 0
58 Pràctiques 12 16 28
59 Formació 11 6 17
60 Altres 4 2 6
TOTAL 8.560 7.867 16.427
  Font: Departament de Treball i Afers Socials