La Renaixença a Girona (Antologia de textos i documents)

Any de publicació
1986
Número pàgines
327
ISBN
84-505-4565-X

"La Renaixença a Girona" és un producte més aviat urbà. Pren un cert relleu una vegada s'ha institucionalitzat a Barcelona la primera generació de la Renaixença, de la qual en rep els estímuls a través de la influència que exercia la capital catalana sobre la nostra ciutat per mitjà dels homes més representatius, els llibres, els contactes epistolars, el paper de la premsa i les revistes.