LA COMPTABILITAT I ELS PRESSUPOSTOS: EINES DE GESTIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Any de publicació
2007
Número pàgines
199
ISBN
978-84-96747-06-7
Aquest llibre vol cobrir un espai dins la literatura de compatibilitat pública local. Un espai per a aquella gent que no és experta en temes econòmics i jurídics però que, d'altra banda, ha d'afrontar unes decisions de gestió prou importants. Per això el primer destinatari d'aquest llibre són els càrrecs electes, des d'alcaldes fins a regidors, passant per consellers comarcals o diputats provincials. S'ha intentat utilitzar un llenguatge prou senzill, amb força exemples, perquè els conceptes comptables no fossin tan inabastables i perquè quan se'n parla amb els interventors aquests càrrecs electes sàpiguen comprendre "l'argot". Un altre destinatari també és el tècnic mitjà d'una corporació local que ha d'enfrontar-se diàriament amb l'àrea econòmica de l'ens sense tenir la possibilitat d'entendre de què li estan parlant.