Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Contemplar

El verb contemplar té el sentit de ‘mirar atentament’. En el llenguatge administratiu sovint es fa servir, inadequadament, amb el sentit de preveure, incloure, establir, recollir, etcètera.

  • D’acord amb el que contempla l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, [...].
  • D’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, [...].

 

  • El projecte contempla diverses actuacions a la carretera.
  • El projecte preveu diverses actuacions a la carretera.
92
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088