Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ

Els signes de puntuació són elements gràfics que tenen per objectiu estructurar els textos: permeten delimitar la sintaxi (ordre de la frase, llargada de certs elements), i en certs casos ajuden a fixar l’entonació, a posar en relleu les idees, a eliminar ambigüitats, etc. Els signes de puntuació estan al servei de la comprensió dels textos, encara que tradicionalment hagin estat qualificats d’auxiliars.

En aquest capítol es recullen els usos principals dels signes de puntuació, tenint en compte tant els aspectes sintàctics com els convencionals.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088