Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Les adreces d’Internet i les adreces electròniques

L’escriptura de les adreces d’Internet i de les adreces electròniques es regeix per unes normes que cal respectar.

Primer de tot cal distingir una adreça d’Internet d’una adreça electrònica.

L’adreça electrònica és el lloc on es reben i des d’on s’envien missatges per correu electrònic.

  • El meu correu electrònic és zoom@ddgi.cat.
  • La meva adreça electrònica és zoom@ddgi.cat.

 

L’abreviatura d’adreça electrònica és a/e, que hem de fer servir en lloc de l’anglicisme e-mail (abreviatura d’electronic mail), tot i que no sempre cal recórrer a l’abreviatura, ja que totes les adreces tenen una arrova amb què les identifiquem de manera inequívoca.

L’adreça d’Internet indica la ubicació d’una persona o entitat a la xarxa, i permet consultar les pàgines d’informació que aquesta persona o entitat hi ha situat. Un exemple d’adreça d’Internet és http://www.ddgi.cat. Popularment, això és el que anomenem web, tot i que pròpiament el web és el sistema d’hipertext que permet buscar informació a la xarxa.

En els textos impresos, és recomanable compondre les adreces completes (amb la sigla del protocol HTTP), en lletra cursiva, sense majúscules i sense accents.

 

En les referències bibliogràfiques, l’adreça d’Internet es compon després de la citació, entre angles i en rodona.

  • Dorca, Jordi. «Els professionals de la cultura». Revista de Girona, núm. 259 (2010), p. 22-30 [en línia] <http://www.revistadegirona.cat/rdg/home.seam> [Consulta: 23 abril 2010].
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088