3.12 La barra inclinada

La barra inclinada s’usa per establir una relació o oposició entre les dues parts que relaciona.

Igual que el guionet, normalment s’escriu enganxada als dos elements que relaciona. Ara bé, quan uneix elements formats per més d’un mot, cal que deixem un espai a banda i banda de la barra inclinada.

No és recomanable que la barra inclinada coincideixi amb el final de línia.

S’utilitza:

  • Per relacionar dos mots o més entre els quals s’estableix una vinculació (sovint equival a les conjuncions i i o).

Hi ha de constar la firma del representant/apoderat de l’empresa.

  • Per separar formes dobles o alternatives. Convé, però, reduir aquest ús al mínim indispensable, ja que pot arribar a dificultar la lectura i carregar innecessàriament els textos.

els/les diputats/diputades

Benvolgut/uda senyor/a,

  • En els textos legals, per separar el número d’ordre i l’any de promulgació.

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

  • En determinades abreviatures, en substitució del punt (per als usos del punt o de la barra inclinada en les abreviatures, vegeu 4.1, «Les abreviatures»), i també per separar els elements d’alguns símbols compostos, amb el significat de per.

c/ (carrer)

c/c (compte corrent)

s/d (sense data)

km/h (quilòmetres per hora)

m3/s (metres cúbics per segon)

  • Per abreujar les dates. En comptes de la barra inclinada, en aquests casos també es pot fer servir el punt i el guionet.
  • Per separar els elements de l’adreça de les pàgines web internes. La sigla HTTP se separa amb dos punts i dues barres.

http://www.ddgi.cat/web/paginaInici

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088