3.7 Els signes d’interrogació i d’admiració

Aquests signes s’utilitzen per indicar que cal donar una entonació interrogativa o exclamativa, respectivament, a la frase o al mot que acompanyen. S’escriuen enganxats a la paraula que els precedeix, i van seguits d’un espai.

Els signes d’interrogació i d’admiració només es posen al final de la frase.

El cap de l’oposició pregunta: «Quantes empreses gironines es preveu que es poden beneficiar d’aquest projecte? Quin cost té el projecte per a la Diputació?».

Com pot fer aquestes afirmacions!

 

Quan els signes d’interrogació i d’admiració coincideixen amb un punt, aquest s’elimina. En canvi, les comes, els punts i coma i els dos punts es mantenen darrere d’aquests signes.

La notícia hauria de respondre a les preguntes següents: qui?, què?, quan?, com? i per què?

Sabeu què?: deixeu-ho córrer.

 

Els signes d’interrogació i d’admiració no s’han de repetir per donar més èmfasi en la pregunta o en l’exclamació. Aquest recurs només es justifica en textos literaris o en textos informals.

  • Com pot fer aquestes afirmacions!!!
  • Pot repetir la pregunta??

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088