-- Situació

-- Cronologia

1- Els primers habitants

2- La romanització

3- El camí romà

4- El nom de Jafre

5- Un poblament dispers

6- El veïnat de la Salvetat

-- El Castell

7- Els senyors a l'Edat Mitjana

8- Aldarulls i guerres

9- Els masos

10- D'homes de Baró a homes de Rei

11- L'església parroquial

12- Els jafrencs, senyors del castell

-- L'organització del municipi

13- El rec del molí

14- Les obres de manteniment del rec

15- Els aiguats

16- L'aristocràcia jafrenca

17- Els repartiments de terres

18- El cadastre de l'any 1716

19- De la guerra de Successió a la guerra del Francès

20- El molí de la Salvetat

-- Jafre i el rector

21- La capella de la Font Santa

22- L'evolució del poblament

23- El segle XIX, del creixement al declivi

24- La carretera

25- El primer terç del segle XX

-- La vida política

26- El Sindicat Agrícola

27- La República i la Guerra Civil

28- El franquisme

29- Les fonts i els pous

30- Creuar el riu

-- Onomàstica jafrenca

31- L'escut

32- Les festes populars

33- Associacions i entitats

34- L'estructura urbana

-- El nom dels carrers

35- Llindes i inscripcions

36- El conreu del camp: una activitat secular

37- Jafre, ara

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions