Aquesta monografia constitueix una síntesi de la història de la vila de Jafre des de l'època romana fins els temps actuals. Fonamentada en la recerca de documentació inèdita a arxius gironins i barcelonins, el llibre traça l'evolució de Jafre des que era una petita vila fortificada al redòs del castell, el seu creixement al llarg dels segles XVIII i XIX i la seva història més recent.