La Girona del set-cents (1700-1792)

Any de publicació
2001
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-31-O

-Introducció

-Cronologia

-La Guerra de Successió

-La instauració d'un nou ordre polític

-La ciutat a principi de segle

-El govern de la ciutat

-La població

-Una societat de solters

-L'estructura econòmica

-El treball

-Un intent d'industrialització frustrat: el tèxtil

-L'activitat metal·lúrgica

-Els abastaments. El preu del pa

-Els comerciants i els arrendaments públics

-La taula de canvi

-Els allotjaments

-La crisi de 1764

-Viure entre quatre rius

-La lluita contra l'aigua

-L'evolució econòmica

-Arquitectura i creixement urbà

-La noblesa

-Les professions liberals

-El món gremial

-Hortolans, pagesos i jornalers

-Els marginats

-Corregidors i alcaldes majors

-Regidors per la gràcia del rei

-L'armament d'un vaixell corsari

-La reforma municipal de l'any 1766

-Els diputats del Comú i el síndic personer

-De la Pia Almoina a l'Hospici

-L'intent de crear una Societat Econòmica d'Amics de París

-L'església

-Els bisbes i el règim borbònic

-El capítol catedralici

-L'expulsió dels jesuïtes

-La cultura gironina del Set-cents

-L'ensenyament

-La llengua

-Eclesiàstics, erudits, polítics i científics

-Les festes al carrer

-Les festivitats religioses

-Aspectes de la vida quotidiana

-Vocabulari

-Bibliografia