Girona, guerra i absolutisme: resistència al francès i defensa de l'antic règim (1793-1833)

Any de publicació
2007
Número pàgines
104
ISBN
978-84-8496-045-4

-Plànol de la ciutat

-Introducció

-Cronologia

-Girona, 1793

-Població

-La ciutat derrocada

-L'economia del període

-La societat gironina

-El poder

-L'Església

-La municipalitat

-La cultura dominant

-La premsa gironina del període

-La vida quotidiana

-La salut i la mort

-Primers vint anys: les guerres amb França

-L'anomenada "Guerra Gran"

-Inici de la guerra

-Girona amenaçada

-El govern del Principat a Girona

-Postguerra i noves aliances

-Etapa de crisi

-La Guerra del Francès

-L'alçament a Girona

-El perquè de l'alçament

-Atac francès. Sant Narcís Generalíssim

-El primer setge. Derrota francesa

-El gran assetjament de 1809

-El gran dia heroic

-El suplici i l'agonia

-Girona capitula

-Visió de Girona en entrar els francesos

-La manipulació històrica

-Girona francesa

-Ciutat de l'Imperi

-L'obra del Règim Civil a Girona

-Sortida dels francesos. Visca Ferran VII!

-Tornar a començar

-El triomf liberal de 1820

-El Trienni Liberal

-L'atac reialista a Girona el 1821

-La ciutat durant en Trienni

-Segona restauració absolutista

-El setge dels Malcontents

-Decadència del sistema

-1833, any de canvis. La persistència de l'antic règim

-Gironins d'aquell temps

-Bibliografia