Els museus constitueixen uns centres actius, dedicats a la difusió del patrimoni, que tenen com a objectiu, a més de conservar-lo i analitzar-lo, fer-lo arribar a la població per tal que aquesta l'utilitzi. Aquest llibre pretén donar una visió general sobre els museus de les comarques de Girona. Es mostra la seva evolució històrica i la seva realitat actual i es fa també referència a les diverses i nombroses activitats que despleguen. En aquest sentit s'ha volgut reflectir la complexitat d'aquests centres. S'ha tingut una consideració absolutament àmplia del concepte museu, incloent-hi tots els centres que així s'anomenen a si mateixos.