-- Situació

-- Cronologia

1- El relleu

2- Les Agudes-Turó de l'Home

3- El Matagalls i el Pla de la Calma

4- Els rius

5- Les valls

6- La biodiversitat

7- El clima

8- La vegetació

9- La fauna

10- La cacera

11- Les comunicacions

12- La història

13- Els primers pobladors

14- Els romans

15- El poblament medieval

16- Els castells del Montseny

17- Montsoriu

18- Esglésies i monestirs

19- Els emprius del Montseny

20- La bruixeria

21- Bandolers

22- La guerra contra Napoleó

23- Els carlins

24- La literatura

25- Tradicions

26- Investigadors del Montseny

27- El mas tradicional

28- El poblament al segle XX

-- Les activitats preindustrials

29- La mineria

-- L'agricultura i la tinença de la terra

30- La ramaderia

31- L'explotació forestal

32- La indústria

33- La metal·lúrgia: les carrosseries

34- El tèxtil i les químiques

35- La indústria de l'aigua

36- El turisme

37- Guies excursionistes

38- El Parc Natural

39- La degradació del paisatge

40- Les associacions

41- Equipaments culturals i de lleure

-- Bibliografia i agraïments