-- Situació

-- Cronologia

1- Història de l'electricitat

2- Fonts anteriors

3- Girona m'enamora

4- A cavall de dos segles

5- Des del molí de Camallonga

6- Llum a les cases

7- Els llums feien de far

8- Figueres, un punt crucial

-- Poemes i comentaris

9- De Vilanna a Palamós

10- Condicions

11- Sant Feliu de Guíxols

12- Conflictes entre interessos públics i privats

13- El vapor porta la llum

14- Empreses que perduren

15- Banyoles

16- La duresa en les condicions

17- Feta la llei, feta la trampa

18- Més ençà dels Pirineus

19- La llum creua l'Atlàntic

-- Resum cronològic mundial

20- Edison, el tastaolletes

21- El mag de la llum

22- Tot un caràcter

-- Cosa de bruixes

23- Corrent continu o altern

24- El motor elèctric

25- Rius

26- Centrals hidroelèctriques

27- Peces de la central

28- Gironins "Il·luminats"

29- Del sereno a l'electricista

30- Comptadors i tarifes

31- Catàlegs

-- Premsa

32- Hidroeléctrica de l'Empordà, S.A.

33- Barcelona Traction

34- ENHER i FECSA

35- Publicitat dels productes elèctrics

36- Fanals, làmpades i bombetes

37- Vingueren després

-- Canvis socials i anàlisi

38- Defensant els estels

-- Bibliografia i agraïments