La ramaderia és la gran desconeguda de la història agrària.

Gran part dels temes presentats en aquest llibre constitueixen una primera -i forçosament revisable- aproximació a la història recent de la ramaderia gironina i al seu estat actual.

Sense dedicar al llibre un treball important i sistemàtic de recerca personal, s'ha disposat de molta documentació i d'un gran nombre d'il·lustracions que destaquen la importància ramadera de les terres gironines.