Aquest llibre pretén aplegar en les seves pàgines tot allò que d'important s'ha esdevingut a Sant Jordi Desvalls en els camps històric, polític, social i religiós en el decurs dels segles. El seu objectiu és donar a conèixer als actuals habitants i a tots els estudiosos quines són les arrels del poble i les seves perspectives de futur.