-- Situació

-- Cronologia

1- La documentació a l'abast

2- Els camins romans

3- Notícia del castell

4- Els Biure

5- L'evolució del poble

6- L'estada de Ferran el Catòlic

7- L'església parroquial

8- El sant i l'escut

9- Visita del bisbe

10- Les cases pairals

11- El delme

12- El Cinyana

13- Mansions de Sobrànigues

14- L'Hospital i la capella del Roser

15- Sobrànigues

16- Notes històriques de Sobràniques

17- Diana

18- Sant Mateu

19- Les turbulències del segle XVIII

20- El repartiment

21- El manuscrit del mossèn Antoni Perich

22- La Guerra del Francès

23- Conte de l'any 1839

24- Els carlins

25- El senyor Josep Thomàs i Sala

26- Una economia agrària

27- El Ter, el pas dels carros i la barca

28- Música i músics

29- La Segona República

30- L'educació dels infants

31- En Francesc Xavier Casademunt

32- La Guerra Civil espanyola

-- Les cartes dels soldats

33- El franquisme

34- El barri de l'Estació

35- El tren, el pont i el pas a nivell

-- La veu dels historiadors

36- Les festes

37- Els carrers

38- Llegendes

39- Els habitants

40- Els oficis antics

41- L'etapa democràtica

-- Bibliografia i agraïments