-- Situació

-- Cronologia

1- Roma, caput mundi

2- El poder de les imatges

3- Les obreries i les confraries

4- Els clients particulars

5- Noves advocacions

6- El negoci de la mort

7- El culte als Dolors

8- El temple parroquial: models i canvis

9- L'arquitectura conventual

10- La pervivència del gòtic en el segle XVII

11- El Miracle de les mosques de sant Narcís

12- Joan Arnau, pintor àulic

13- La confraria dels Sants Quatre Màrtirs

14- L'arquitectura civil rural

15- L'enginyer militar

16- Guerres i destruccions al segle XVII

17- L'emprenta constructiva del set-cents

18- L'acabament de la seu de Girona

-- La imatge del barroc: el retaule

19- La consolidació d'un nou llenguatge

20- El mirall de la Catalunya Nord

21- El retaule de l'església de Sant Lluc

22- "A ús y costum de bon daurador"

-- Documents diversos (I)

23- Antoni Viladomat en terres gironines

24- Pintors barcelonins al mercat gironí

25- Pintura italiana d'importació

26- Els retaules low cost

-- Documents diversos (II)

27- Les decoracions d'ermites i santuaris

28- Art efímer

29- Orgues, trones i piles baptismals

30- Mobiliari, fusteria i decoració d'interiors

31- L'orfebreria i les confraries dels Elois

32- Dos futurs acadèmics a Girona

33- L'ocàs de l'escultura barroca

34- Els bisbes de cultura acadèmica

35- Ventura Rodríguez i Girona

36- La capella de Sant Narcís

37- Les escoles de dibuix d'Olot i Girona

38- Joan Carles Panyó i Figaró (1755-1840)

39- Josep Barnoia Vinyals, mestre del dibuix

40- Lectures i mirades sobre el barroc

-- Bibliografia, agraïments i fonts