Del taller a l'escola de dibuix

Any de publicació
2018
Número pàgines
360
ISBN
978-84-15808-56-5
Preu
24 €

-Presentació

-Pròleg

-Acrònims

 

I. Dels tallers a les escoles. L'escultura a Catalunya a la segona meitat del segle XVIII

1. Estils i ismes en la lectura historiogràfica de l'art del set-cents

2. Reials cèdules contra la fusta

3. Acadèmies, escoles i normatives antigremials

4. Marbre blanc i sense coloraines. El canvi de gust

 

II. Els Barnoya, una nissaga d'escultors

1. Antoni Barnoya Regencós (1649-1704)

2. Marià Barnoya Costa (1674-1736)

3. Josep Barnoya Rius (1719-1766)

 

III. Josep Barnoya Viñals (1752-1829)

1. La biografia

1.1. Els anys inicials

1.2. La botiga, la mare i el gendre

1.3. L'estada a Valls. El mestre Lluís Bonifàs

1.4. L'ofici de retauler: els primers treballs (1773-1777)

1.5. Fer-se un lloc al mercat: les desavinences amb el gremi de fusters

1.6. L'empelt academicista (1788-1792)

1.7. Temps difícils: la greu malaltia i la Guerra Gran (1792-1795)

1.8. La represa de l'activitat: temps d'entreguerres (1796-1808)

1.9. La Guerra del Francès i les seves conseqüències

1.10. Els darrers anys

2. L'art i la cultura

2.1. Retaules i escultures. Tipologies i models

2.1.1. Pantalles planes

2.1.2. L'aire del classicisme

2.1.3. El templet

2.1.4. El baldaquí

2.2. Un escultor il·lustrat. La biblioteca

2.2.1. Biblioteques d'artistes en inventaris post mortem

2.2.2. Els llibres dels artesans gironins

2.2.3. La biblioteca de Josep Barnoya Viñals

2.2.4. Estudi dels títols bibliogràfics

2.3. Del taller a l'Escola de Dibuix

2.3.1. Olot 1783. Joan Carles Panyó

2.3.2. Girona 1790. De Panyó a Barnova

 

IV. Un document excepcional. El llibre de comptes de Josep Barnoya

1. Els llibres de comptes com a font per a l'estudi de la història de l'art

2. El llibre de comptes de totas las feynas. Característiques del manuscrit

 

V. Apèndix documentals

1. Transcripció del Llibre de comptes de totas las feÿnas que tinch ajustadas

  (1773-1817), de Josep Barnoya Viñals, escultor

2. Altres documents. Fulls solts del Llibre de comptes de totas las feÿnas

 

VI. Taula. Relació alfabètica de poblacions i obres

 

VII. Bibliografia