Fita. Rostres 1992-2002

Any de publicació
2002
Número pàgines
413
ISBN
D.L.: GI-1.443-2002

Després que la Fundació Fita publiqués el llibre "Rostres 1942-1992" podia semblar que amb aquests cinquanta anys que s'hi reflectien, amb els seus canvis i formes noves, el tema quedava prou exposat. Però la veritat és que la inquietud i l'atenció dirigida cap a nous plantejaments i captacions ha significat, en un recull d'aquests darrers deu anys, un ventall prou ric que mereix la publicaicó d'un segon llibre.