Llibre editat amb motiu de l'ingrés de Domènec Fita a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Inclou els discursos de l'artista i del president de la Reial Acadèmia, Frederic Marès i Deulovol, pronunciats en el rellevant acte. L'edició s'acompanya d'un bon nombre d'il.lustracions de l'obra de Domènec Fita i d'una ressenya biogràfica i de les obres i exposicions de l'autor.