Missa a Ministrilis, a 8 veus - 3 cors - (1671)

Any de publicació
1978
Número pàgines
47
ISBN
DL-B. 18.719-1976
De Joan Verdalet s'inicia l'antologia de polifonistes gironins endegada per la Diputació de Girona. L'obra fou composta el 1671, per a 8 veus, en 3 cors i sota continu. La transcripció ha estat portada a terme per Francesc Civil a través de nou plecs manuscrits, custodiats a l'arxiu parroquial de Canet de Mar.