Com a organitzadora de la festa catalana de Madrid, la Diputació de Girona elabora aquesta guia de rutes de Girona que fa referència als aspectes següents: Girona monumental, Costa Brava, el romànic, la ruta de la neu, l'artesania, la gastronomia, i a més, el programa d'actes en aquesta celebració de caràcter anual. L'obra ha estat realitzada per diversos autors del Cercle Català de Madrid.