Com a una contribució més a la celebració de l'Any Internacional de la Joventut, surt a la llum pública aquest llibre: una anàlisi de la realitat, de les aspiracions i del sentit de la vida dels joves de les comarques gironines. Partint d'uns materials biogràfics verbalitzats pels mateixos nois i noies, considerats com a informadors i com a actors de la pròpia vida social, s'arriba a una recerca pionera i innovadora en aquest camp que permet obrir camins i hipòtesis de treball en la tasca d'intervenció i dinamització de la vida juvenil.