Manual de casaments civils

Any de publicació
1985
Número pàgines
65
ISBN
84-86812-48-8
Guia sobre la celebració de matrimonis civils dirigida als alcaldes i regidors, com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil per part dels alcaldes. El text recull de forma pràctica les fases de desenvolupament del cerimonial, i que alhora posa a l'abast dels contraents i de l'autoritat que presideix l'acte un seguit de recursos literaris, susceptibles d'ésser utilitzats, per a dignificar el ritual amb mereixement. Aquest material ha estat elaborat per l'escriptor i poeta gironí Antoni Puigvert.