El medi natural a les comarques gironines: l'estat de la qüestió

Any de publicació
1993
Número pàgines
683
ISBN
84-86812-35-6

"Diu que la màxima aspiració de tot bon mestre és esdevenir innecessari. Innecessari perquè té deixebles que recullen i milloren tot el que ell els ha pogut donar. Per això el "Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans", aquell ja clàssic "Natura, ús o abús?" del 1976, deu poder aspirar a la consideració de bon mestre: ha tingut deixebles millors que no pas ell. El present llibre n'és un, justament. Només cal veure el detall i el to amb què aborda els temes que corresponen al seu àmbit. És, com si diguéssim, un "Llibre Blanc" local, però ampliat i enrobustit. Més que això, de fet. No pas en va els enfocaments conservacionistes han anat variant amb el pas dels anys, de manera que un caràcter globalitzador de la problemàtica s'ha emparat dels esperits, cosa positiva que la present obra reflecteix clarament.