Ciutats de Girona. Catàleg de plànols de les ciutats de Girona des del segle XVII al XX

Any de publicació
1994
Número pàgines
675
ISBN
84-8067-035-5

Prop de 3.000 plànols recollits, més de 100 arxius consultats, molts anys de treball, un gran nombre de col.laboradors. És des del coneixement més aprofundit de les nostres ciutats que podem comprendre'n la dinàmica interna i millorar-ne les condicions de futur. La cartografia n'és un aspecte essencial -no l'únic- i ens permet diverses lectures. Si l'interès històric i documental justifica suficientment la publicació d'aquest llibre, l'interès gràfic, la bellesa dels plànols històrics, els mitjans de representació, l'ús del color, etc., n'aporta uns aspectes no menys atractius.