"El Fluvià com a pretext" és, no hi ha dubte, un pretext per a un estudi de paisatge, i aquest estudi vol avançar més, i aportar no solament un contingut d'anàlisi i proposta sinó també de reflexió. Reflexió que pot derivar-se de la lectura de l'estudi o bé de les reflexions que en veu alta -aquí poden llegir-se- s'han recollit de diferents amants, estudiosos i emblemàtics personatges de, i a l'entorn, del paisatge.