Característiques de la població
Població segons nacionalitat i sexe

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2022 (totes les nacionalitats)
Tornar al menú
 Mun.:   Any:   Consulta:       
 Dades:   
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
Espanya 312.694 318.423 631.117
Marroc 22.517 18.052 40.569
Romania 7.122 7.255 14.377
França 3.603 3.468 7.071
Rússia 2.391 3.666 6.057
Colòmbia 2.260 2.802 5.062
Itàlia 2.626 2.045 4.671
Ucraïna 2.074 2.385 4.459
Senegal 2.840 958 3.798
Xina 1.879 1.807 3.686
Regne Unit 1.788 1.717 3.505
Alemanya 1.363 1.417 2.780
Argentina 1.251 1.261 2.512
Brasil 861 1.357 2.218
Veneçuela 798 1.105 1.903
Bolívia 872 900 1.772
Bulgària 889 813 1.702
Portugal 842 642 1.484
Pakistan 912 488 1.400
Uruguai 666 641 1.307
Dominicana, República 642 654 1.296
Perú 530 595 1.125
Equador 594 520 1.114
Polònia 436 632 1.068
Cuba 477 523 1.000
Xile 395 425 820
Algèria 480 315 795
Nigèria 369 283 652
Paraguai 147 263 410
Nacionalitat desconeguda 23.105 20.643 43.748
Altres nacionalitats 0 0 0
Total Espanyols 312.694 318.423 631.117
Total Estrangers 84.729 77.632 162.361
Total Població 397.423 396.055 793.478
  Font: INE. Padró continu