Característiques de la població
Població estrangera per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2022 INE. Padró continu
Tornar al menú
 Municipi/s:   Any :    
 Agrupació:   Dades:               
Edat Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 4.589 4.462 9.051
De 5 a 9 anys 4.529 4.250 8.779
De 10 a 14 anys 3.970 3.578 7.548
De 15 a 19 anys 4.378 3.385 7.763
De 20 a 24 anys 6.128 4.840 10.968
De 25 a 29 anys 7.450 6.670 14.120
De 30 a 34 anys 7.941 8.381 16.322
De 35 a 39 anys 8.886 8.812 17.698
De 40 a 44 anys 9.611 8.232 17.843
De 45 a 49 anys 7.975 6.475 14.450
De 50 a 54 anys 6.117 5.120 11.237
De 55 a 59 anys 4.324 3.893 8.217
De 60 a 64 anys 3.076 3.010 6.086
De 65 a 69 anys 2.222 2.392 4.614
De 70 a 74 anys 1.556 1.787 3.343
De 75 a 79 anys 1.049 1.162 2.211
De 80 a 84 anys 567 696 1.263
De 85 anys i més 361 487 848
TOTAL 84.729 77.632 162.361
  Font: INE. Padró continu